Полски език

Групово и индивидуално обучение по полски език

Център за чуждоезиково обучение Евролингвист организира курсове и индивидуални уроци по полски език. В курсовете по полски се развиват всички елементи, важни за усвояването на един език: четене, писане, слушане, говорене. Правят се граматически и лексикални упражнения. Обучението е съобразено с европейската езикова рамака (А1-С1). Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването на полски език. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.

Цената ка курсовете е по 250 лева за ниските нива (А1, А2 ) и по 280 за високите (В1, В2 и С1). Цената на индивидуален урок е 14 лева на учебен час. При подготовка за сертификат цената е 15 лева. Разговорните уроци са 15 лева на учебен час.