Групово обучение

Цената на курсовете е между 260 и 350 лева в зависимост от нивото и езика.

Броят часове може да варира, като зависи от броя курсисти, нивото и езика:

Часовете варират от 50 до 70. При по-големи групи е възможно увеличаване на броя часове.

Ако желаете да се включите в курс, който вече е започнел, бихме могли да ви направим въвеждане след заплащане на цялата такса.

 Условия:
Продължителност на курсовете: От 50 до 70 учебни часа в зависимост от броя курсисти, ниво и език.
Един учебен час е с продължителност 40 минути.
Групите са съставени от малък брой курсисти – от 4 до 8 човека.
Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ курсист се разпредели между останалите трима курсисти.
Учебните материали не влизат в цената на курса.
Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска трябва да се внесе не по-късно от три дни преди започване на курса, а втората -до две седмици след започването на курса. При внасяне на таксата на вноски има оскъпяване върху цялата сума с  10 %.