Шведски език

Групово и индивидуално обучение по шведски

Център за чуждоезиково обучение Евролингвист организира групово и индивидуално обучение по шведски език. Курсовете по шведски език се провеждат веднъж седмично по 4 или 5 учебни часа. Индивидуалните уроци се провеждат вечер след 19:30 часа или събота и неделя в удобно време за курсистите и за преподавателя. Учебната система е Rivstartкато по преценка на преподавателя могат да се комбинират различни учебни материали В процеса на обучение са застъпени всички елементи: четене, писане, слушане и говорене. Нашата основна цел е да насърчаваме курсистите да говорят на шведски език. Освен на езика, отделяме и специално внимание на шведската култура. Нивата на курсовете са съобразени с общоевропейската езикова рамка. Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването на езика. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.Предоставяме и възможност за дистанционно обучение по skype.

Подготовка за сертификат по шведски

Предлагаме и подготовка за сертификати Swedex, по който изпити се полагат два пъти в годината към Софийския университет. Работи се върху всички елементи от изпита: четене, слушане, граматически тест, устно събеседване.