Френски език

Групово и индивидуално обучение по френски

Център за чуждоезиково обучние Евролингвист организира курсове и индивидуални уроци по френски език. Освен на езика, отделяме и специално внимание на френската култура.Учи се по системата Écho. По преценка на преподавателя могат да се комбинират различни учебни материали. Нивата на курсовете са съобразени с общоевропейската езикова рамка. В процеса на обучение са застъпени всички елементи: четене, писане, слушане и говорене. Правят се граматически и лексикални упражнения. Нашата основна цел е да насърчаваме курсистите да говорят на френски език. Обучението е съобразено с европейската езикова рамака (А1-С1). Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването на езика. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.

Подготовка за сертификат по френски

Подготвяме нашите курсисти и за изпитите за международно признати сертификати по френски език TCF. По време на подготовката се разработват всички елементи на изпита – слушане, граматичен тест, писане и устно събеседване. 

Разговорен френски

След изкарано А2 ниво провеждаме и курсове по разговорен френски. Желателно е курсистът да има основата от първите две нива, за да може по-лесно да практикува езика в разговор.

Френски за ученици и деца

Подготовката на ученици и студенти е съобразено с техните цели и нужди. Подготвяме за матури. Периодично се провеждат тестове за проверка на нивото.

Организираме и обучение за деца – в група или индивидуално.

Цени:

Цената на индивидуален урок е 14 лева за учебен час. При подготовката за сертификат и за ниво С1  цената е 15 лева на час. Курсът по френски струва 260 лева за ниво А1 и 270 лева за А2 и 290 лева за В1 и 290 лева за В2.