Унгарски език

Център за чуждоезиково обучение Евролингвист предлага групово и индивидуално обучение по унгарски език.. В процеса на обучение са застъпени всички елементи: четене, писане, слушане и говорене. Нашата основна цел е да насърчаваме курсистите да говорят на унгарски език. Освен на езика, отделяме и специално внимание на унгарската култура. По преценка на преподавателя се комбинират различни учебни материали. Нивата на курсовете са съобразени с общоевропейската езикова рамка. Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването на езика. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.