Руски език

Групово и индивидуално обучение по руски език

Център за чуждоезиково обучение Евролингвист организира курсове и индивидуални уроци по руски език. В курсовете по руски се развиват всички елементи, важни за усвояването на един език: четене, писане, слушане, говорене. Правят се граматически и лексикални упражнения. Обучението е съобразено с европейската езикова рамака (А1-С1). Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването на руски език. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.

Разговорен руски

Организираме също и разговорни уроци, които са подходящи за тези, които искат по-леко да усвоят езика и да придобият базисно ново в общуването.  Желателно е курсистът да има изкарани първите два нива преди да практикува езика разговорно.

Руски за ученици и деца

Подготвяме ученици и студенти, като се съобразяваме с техните цели и нужди. Периодично се провеждат тестове за проверка на нивото.Организираме и обучение за деца – в група или индивидуално.