Португалски език

Групово и индивидуално обучение по португалски

Център за чуждоезиково обучние Евролингвист организира курсове и индивидуални уроци, както по европейски португалски, така и по бразилски португалски. Освен на езика, отделяме и специално внимание на португалската култура.

Учи се по системата Aprender português.  По преценка на преподавателя могат да се комбинират различни учебни материали. Нивата на курсовете са съобразени с общоевропейската езикова рамка.  В процеса на обучение са застъпени всички елементи: четене, писане, слушане и говорене. Нашата основна цел е да насърчаваме курсистите да говорят на португалски език. Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването на езика. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.След изкарано А2 ниво провеждаме и курсове по разговорен португалски.

Подготовка за сертификат по португалски

Подготвяме нашите курсисти и за изпитите за международно признат сертификат по португалски език CAPLE . По време на подготовката се разработват всички елементи на изпита – слушане, граматичен тест, писане и устно събеседване.

Португалски за деца и ученици

Подготовката на ученици и студенти е съобразено с техните цели и нужди. Периодично се провеждат тестове за проверка на нивото.

Организираме и обучение за деца – в група или индивидуално.

Цени:

Цената на индивидуален урок е 14 лева, За ниво С1 и за подготовка за сертификат е 15 лева. Цената на курс е 260 лева за ниво А1 и 270 лева за А2 и 290 лева за В1 и 290 за В2.