Немски език

Групово и индивидуално обучение по немски

Център за чуждоезиково обучение Евролингвист организира курсове и индивидуални уроци по немски език. Учи се по системата Berliner Platz Neu.  В курсовете по немски се развиват всички елементи, важни за усвояването на един език: четене, писане, слушане, говорене. Правят се граматически и лексикални упражнения. Обучението е съобразено с европейската езикова рамака (А1-С1). Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването на немски език. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на немската граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.

Разговорен немски

Организираме също и разговорни уроци, които са подходящи за тези, които искат по-леко да усвоят езика и да придобият базисно ново в общуването. Желателно е курсистът да има изкарани първите два нива преди да практикува езика разговорно.

Подготовка за сертификат по немски

Предлагаме също и бизнес немски, който е предназначен за курсисти, които вече имат основа и искат да приложат езика в работата си. Подготвяме нашите курсисти и за изпитите за сертификат по немски език TestDaF. По време на подготовката се разработват всички елементи на изпита – слушане, граматичен тест, писане и устно събеседване.

Немски за ученици и деца

Подготвяме ученици и студенти, като се съобразяваме с техните цели и нужди. Периодично се провеждат тестове за проверка на нивото. Подготвяме за матури. Организираме и немски за деца – в група или индивидуално.