Италиански език

Групово и индивидуално обучение по италиански

Като част от чуждоезиков център Евролингвист Академия Италия организира групово и индивидуално обучение по италиански език. В процеса на обучение са застъпени всички елементи: четене, писане, слушане и говорене. Правят се граматически и лексикални упражнения. Нашата основна цел е да насърчаваме курсистите да говорят на италиански език. Освен на езика, отделяме и специално внимание на италинаската култура, като се стремим нашите курсисти да се потопят в италианска атмосфера и да опознаят по-добре манталитета на италианците.

Учебната система е Spazio Italia, Nuovo Magari, Progetto Italiano, като по преценка на преподавателя могат да се комбинират различни учебни материали. Ползват се предимно материали на Alma Edizione и Loesher Editore. Стремим се да използваме съвременни учебни системи по италиански език и да се придържаме към интерактивен метод на обучение. Нивата на курсовете са съобразени с общоевропейската езикова рамка. Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването на езика. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.

Разговорен италиански

Провеждаме и разговорни курсове след изкарано А2 ниво. В груповото обучение организираме разговорни уроци с преподавател италианец с цел практикуването на езика.

Италиански 55+

Организираме и Италиански 55 +. Обучението е съобразен с желанията и интересите на курсистите. Освен граматика, лексика, говорене, се изучават и песни, разглеждат се текстове, свързани с италианската култура (кино, кухния, музика). Целта е курсистите да се чувстват приятно и да учат с удоволствие. В курса могат да се включат, разбира се, курсисти на всякаква възраст.

Подготовка за сертификат по италиански

Подготвяме нашите курсисти и за изпитите за международно признат сертификат по италиански  език CELI ,  които се провеждат два пъти в годината (юни и ноември/декември) към университета в Перуджа. По време на подготовката се разработват всички елементи на изпита – слушане, граматичен тест, писане и устно събеседване.

 

Италиански за деца и ученици

Подготовката на ученици и студенти е съобразено с техните цели и нужди. Подготвяме за матури и студенти за кандидатстване.  Периодично се провеждат тестове за тестване на нивото.

Цената на курса по италиански е 260 лева за А1, 270 лева за А2,  290 лева за В1 и 290 лева за В2 и 350 лева за С1 и 450 лева за С2. Индивидуалният урок струва 14 лева за учебен час, 15 лева за подготовка за сертификат и за ниво С1/С2.

индивидуални уроци

Предлагаме и индивидуално обучение онлайн. Цената е 14/15 лева на учебен час (40 минути).