Испански език

Групово и индивидуално обучение по испански

Център за чуждоезиково обучение Евролингвист организира курсове и индивидуални уроци по испански език. Учи се по системата Espanol En Marcha. В курсовете по испански се развиват всички елементи, важни за усвояването на един език: четене, писане, слушане, говорене. Правят се граматически и лексикални упражнения. Обучението е съобразено с европейската езикова рамака (А1-С1).  Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването на испански език. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на испанската граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.

Разговорен испански

Организираме също и разговорни уроци, които са подходящи за тези, които искат по-леко да усвоят езика и да придобият базисно ново в общуването. Разговорните уроци се провеждат с испанец. Желателно е курсистът да има изкарани първите два нива преди да практикува езика разговорно.

Бизнес испански

Предлагаме също и бизнес испански, който е предназначен за курсисти, които вече имат основа и искат да приложат езика в работата си. 

Подготовка за сертификат по испански

Подготвяме нашите курсисти и за изпитите за сертификат по испански език DELE. По време на подготовката се разработват всички елементи на изпита – слушане, граматичен тест, писане и устно събеседване.и 

Испански за ученици и деца

Подготовяме ученици и студенти, като се съобразяваме с техните цели и нужди. Периодично се провеждат тестове за проверка на нивото.Организираме и обучение за деца – в група или индивидуално.

Цени:

Цената ка курсовете е по 260/270 лева за ниските нива (А1, А2 ) и по 290 за високите (В1, В2 и С1). Цената на индивидуален урок е 14 лева на учебен час. При подготовка за сертификат цената е 15 лева. Разговорните уроци са 14 лева на учебен час.