Гръцки език

Групово и индивидуално обучение по гръцки

Евролингвист организира курсове и индивидуално обучение по гръцки език. В процеса на обучение са застъпени всички елементи: четене, писане, слушане и говорене. Нашата основна цел е да насърчаваме курсистите да говорят. Освен на гръцкия език, отделяме и специално внимание на гръцката култура. Учебната система е Επικοινωνήστε ελληνικά – „Общувайте на гръцки”, като по преценка на преподавателя могат да се комбинират различни учебни материали.

Нивата на курсовете са съобразени с общоевропейската езикова рамка. Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата  при изучаването на езика. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.

Разговорен гръцки/Бизнес гръцки

Организираме също и курс по разговорен гръцки, който е подходящ за тези, които искат по-леко да усвоят езика и да придобият базисно ново в общуването. Предлагаме също и бизнес гръцки, който е предназначен за курсисти, които вече имат основа и искат да приложат езика в работата си. Подготвяме и за изпит за сертификат, който се издава от Център за гръцки език в град Солун. Изпитът се провежда ежегодно през месец май. Обучаваме и деца и ученици.