Английски език

Групово и индивидуално обучение по английски език

Център за чуждоезиково обучение Евролингвист организира курсове и индивидуални уроци по английски език. Учи се по системата Headway или Total . В курсовете по английски се развиват всички елементи, важни за усвояването на един език: четене, писане, слушане, говорене. Правят се граматически и лексикални упражнения. Обучението е съобразено с европейската езикова рамака (А1-С1). Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването на английски език. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на английската граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.

Разговорен английски

Организираме също и разговорни уроци, които са подходящи за тези, които искат по-леко да усвоят езика и да придобият базисно ново в общуването. Желателно е курсистът да има изкарани първите два нива преди да практикува езика разговорно.

Бизнес английски

Предлагаме също и бизнес английски, който е предназначен за курсисти, които вече имат основа и искат да приложат езика в работата си.

Подготвяме нашите курсисти и за изпитите за сертификат по английски език Cambridge и Toefl . По време на подготовката се разработват всички елементи на изпита – слушане, граматичен тест, писане и устно събеседване. Подготвяме ученици и студенти, като се съобразяваме с техните цели и нужди. Периодично се провеждат тестове за проверка на нивото. Организираме и английски за деца – в група или индивидуално.

Цената на курсовете по английски е по 260/270 лева за ниските нива (А1, А2 ) и по 280/290 за високите (В1, В2 ) и 350/450 за С1 и С2. Цената на индивидуален урок е 14 лева на учебен час. При подготовка за сертификат цената е 15 лева.