Езици

Център за чуждоезиково обучение Евролингвист организира курсове и индивидуални уроци по италиански, испански, португалски, гръцки, унгарски, английски, немски, шведски, руски,полски и чешки език. В курсовете  се развиват всички елементи, важни за усвояването на един език: четене, писане, слушане, говорене. Правят се граматически и лексикални упражнения. Обучението е съобразено с европейската езикова рамака (А1-С1). Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването езика. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.