Академия Италия

Групово и индивидуално обучение по италиански

Като част от чуждоезиков център Евролингвист Академия Италия предлага висококачествено обучение по италиански език. Нашата цел е да запознаем курсистите не само с езика, но и с италианската история и традиции, като организираме рзлични мероприятия, вдъхновени от любовта ни към италианския език и култура.

 В процеса на обучение са застъпени всички елементи: четене, писане, слушане и говорене. Нашата основна цел е да насърчаваме курсистите да говорят на италиански език. Освен на езика, отделяме и специално внимание на италинаската култура. Учебната система е Progetto Italiano, като по преценка на преподавателя могат да се комбинират различни учебни материали. Нивата на курсовете са съобразени с общоевропейската езикова рамка. Първите две нива А1 и А2 са базови и дават основата при изучаването на езика. Вторите две нива от курса на обучение В1 и В2 дават задълбочени познания по езика и усвояване на граматиката. В ниво С1 се набляга предимно на лексиката, правят се упражнения и се практикува езикът в разговор.

Разговорен италиански

Провеждаме и разговорни курсове след изкарано А2 ниво. В груповото обучение организираме разговорни уроци с преподавател италианец с цел практикуването на езика.

Италиански 55+

Организираме и Италиански 55 +. Обучението е съобразен с желанията и интересите на курсистите. Освен граматика, лексика, говорене, се изучават и песни, разглеждат се текстове, свързани с италианската култура (кино, кухния, музика). Целта е курсистите да се чувстват приятно и да учат с удоволствие. В курса могат да се включат, разбира се, курсисти на всякаква възраст.

Подготовка за сертификат по италиански

Подготвяме нашите курсисти и за изпитите за сертификат CELI, които се провеждат два пъти в годината (юни и ноември/декември) към университета в Перуджа. По време на подготовката се разработват всички елементи на изпита – слушане, граматичен тест, писане и устно събеседване.

Италиански за деца и ученици

Подготовката на ученици и студенти е съобразено с техните цели и нужди.Подготвяме за матури и студенти за кандидатстване. Периодично се провеждат тестове за тестване на нивото.